Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy
  Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: motorozwad.pl
 2. Operatorem serwisu oraz
  Administratorem danych osobowych jest: ROZWADOWSKI GROUP Sp. Z O.O.
 3. Gabrieli Zapolskiej 41 /14 , 25-435 Kielce
 4. Adres kontaktowy poczty
  elektronicznej operatora: motocyklerozwadowski@gmail.com
 5. Operator jest Administratorem
  Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w
  Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane
  osobowe w następujących celach:

  1. Prowadzenie systemu komentarzy
  2. Obsługa zapytań przez
   formularz
  3. Przygotowanie, pakowanie,
   wysyłka towarów
  4. Windykacja należności
 7. Serwis realizuje funkcje
  pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
  sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie
   wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów
   Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w
   urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych
stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i
  wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
  (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone
  na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być
  odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje
  hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator
  regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony
  danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w
  szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
  programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany
  (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
 2. Firma hostingowa w celu
  zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera.
  Zapisowi mogą podlegać:

  1. zasoby określone
   identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta –
   identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie
   nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio
   odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście
   do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce
   użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne
   związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory
   na stronie,
  10. informacje związane z obsługą
   poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez
   Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe
informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach
  Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom,
  jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
  zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich
  grup odbiorców:

  1. firma hostingowa na zasadzie
   powierzenia
  2. kurierzy
  3. operatorzy pocztowi
  4. ubezpieczyciele
  5. kancelarie prawne i
   windykatorzy
  6. banki
  7. operatorzy płatności
  8. operatorzy systemu komentarzy
  9. upoważnieni pracownicy i
   współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu
   działania strony
  10. firmy, świadczące usługi
   marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane
  przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania
  związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
  prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane
  nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od
  Administratora:

  1. dostępu do danych osobowych
   Ciebie dotyczących,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do
  złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.2 wobec
  przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy
  czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora
  przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
  2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest
  dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być
  podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w
  celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane
  od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
  Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane
  dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one
  podane.
 2. Serwis może zapisać informacje
  o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach,
  może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z
  adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres
  e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej
  formularz.
 4. Dane podane w formularzu są
  przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w
  celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza
  w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu
  użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane
  w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę
  statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z
  siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych
  osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na
  wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
  informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
  Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z
  plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z
  piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook
  Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z
  Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest
  administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych
  danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu
  ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Operator stosuje rozwiązanie
  automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące
  przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile
  wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików
  cookies.
 2. Pliki cookies (tzw.
  „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
  zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na
  urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
  nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są
  w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika
   Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej
   podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych
   powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są
  dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
  „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
  wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
  (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania
  stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
  dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
  zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
  cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
  przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików
  cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
  internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w
  urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również
  przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
  dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook
  Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak
w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce
  otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
  uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
  utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze
  stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia
  cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i
  postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: